Година 2013, Брой 122

Дата на издаване

20.5.2013 г.

Съдържание

  • Божидар Божинов
    АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО И РАЗВИТИЕТО НА БЪЛГАРСКАТА БАНКОВА СИСТЕМА (2007-2012)
    Ключови думи: -
    Резюме: -  ... ... СЪДЪРЖАНИЕ Въведение 7 1. Подходи при анализ и оценка на състоянието на финансовата система 9 2. Методика за оценка на състоянието на българската банкова система 37 3. Анализ на състоянието на капиталовата адекватност на българските банки 40 4. Анализ на състоянието на качеството на банковите активи 55 5. Анализ на състоянието на възвръщаемостта и доходността на банковите активи 77 6. Анализ на състоянието на ликвидността на търговските банки у нас 145 Заключение 160 Използвана и цитирана литература 163 Резюме -