• За нас

  Библиотека „Стопански свят” е специализирано издание, с повече от четвърт век история, за публикуване на монографични изследвания в областта на икономиката, администрацията и управлението на автори от висши училища и научни организации от страната и чужбина. Създадена е през 1993 г. в отговор на необходимостта, научната продукция да придобива повече публичност и да подпомага авторите в академичното им израстване. Неин пръв и най-дългогодишен главен редактор  е проф. д-р ик.н.

  Още »

 • Към авторите

  УСЛОВИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ В БИБЛИОТЕКА ,,СТОПАНСКИ СВЯТ“
  Получаване на бланка Заявка за публикуване в Библиотека "Стопански свят" при поискване на електронната поща на изданието ssvjat@uni-svishtov.bg.
  На същия адрес се изпращат попълнените заявки.

  Монографичните изследвания, представени за рецензиране, трябва да

  Още »


Последни монографии

 • КОЛКО ВАЖНО Е БЛАГОРАЗУМИЕТО: КАПИТАЛОВАТА АДЕКВАТНОСТ, ФИНАНСОВАТА СТАБИЛНОСТ И МАКРОИКОНОМИКАТА

  Съдържание Въведение 13 Глава 1. Банкова регулаторна реформа 15 1.1. Контекст на настоящата регулаторна реформа в банковия сектор 15 1.2. Програма за регулаторни промени относно капиталовата адекватност на банките 20 1.3. Критичен преглед на академичната литература, засягаща капиталовата адекватност на банките 27 1.3.1. Критерии за идеален модел за анализ на банковата система 27 1.3.2. Преглед на литературата, касаеща пруденциалния анализ 30 Глава 2. Стилизирани черти на българската ...

 • УПРАВЛЕНИЕТО НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В УНИВЕРСИТЕТИТЕ

  СЪДЪРЖАНИЕ Въведение 9 Глава 1. Предизвикателства пред управлението на университетите 11 1. Ключови тенденции в развитието на висшето образование 11 2. Предизвикателства пред управлението на университетите 19 3. Навлизане на информационните технологии във висшето образование 34 Глава 2. Стратегическо управление на информационните технологии в университетите 51 1. Стратегическо управление и бизнес архитектура на университета 51 2. Концептуална рамка на ИТ управлението в ...

 • МИТНИЧЕСКИ КОНТРОЛ ВЪРХУ ОДОБРЕНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ОПЕРАТОРИ

  СЪДЪРЖАНИЕ Увод 9 ГЛАВА ПЪРВА. Същностна характеристика на митническите улеснения 15 1. Същност на опростените митнически процедури 16 2. Видове улеснения на митническите формалности 27 3. Ползи от въвеждането на митнически улеснения 47 ГЛАВА ВТОРА. Приложението на статута „Одобрен икономически оператор“ (АЕО) 63 1. Приложение на статута АЕО в рамките на страните – членки на Световната митническа организация 64 2. Приложение на статута АЕО в рамките на страните – членки на Европейския ...