ПЕДАГОГИЧЕСКО МАЙСТОРСТВО В СВЕТА НА ИКОНОМИКАТА И УПРАВЛЕНИЕТО

Автори

Ключови думи
икономика, управление, педагогическо майстор¬ство, обучение

Днес, когато светът изглежда се движи все по-бързо по пътя на своята еволюция, можем да определим трансформациите в образователната система като динамични, разнообразни и нелинейни. Глобализацията на света и лесният достъп до огромни количества информация от всяка точка и по всяко време изправя преподавателите пред предизвикателството да са винаги добре информирани относно постиженията и иновациите в преподаваните от тях науки.

Динамичното навлизане на дигитализацията във всяка една област от нашия живот поставя допълнителни предизвикателства и формулира нови проблеми в учебния процес. Преподавателите вече не са хората, които из¬лизат пред учебната аудитория, за да прочетат поредната лекция. Те трябва да са модерни, информирани и иновативни и да използват достиженията на информационните технологии, за да осигурят непрекъснат и близък обмен на информация със своите обучаеми. Но каква е формата и организацията на един академичен курс, който да увеличи интереса на обучаемите по икономика и управление, и в същото време да служи като ефективен импулс за мотивация за учене? Отговор на този въпрос търсим в настоящата монография.

JEL Класификатор: A11, A12, A20, B00, I21, M00
Кодове на научна квалификация:
Страници: 312
Цена: 5 Точки

Още статии от този брой