Редакционен съвет

1. Проф. д-р Анета Денева – главен редактор
2. Проф. д-р Пенка Шишманова – зам. главен редактор
3. Доц. д-р Марин Маринов
4. Доц. д-р Галина Чиприянова
5. Доц. д-р Галина Захариева
6. Доц. д-р Веселин Попов
7. Доц. д-р Теодора Филипова

Международен съвет

1. Проф. д. ик.н. Людмила Чижевска – Житомирски политехнически държавен университет, Житомир (Украйна)
2. Проф. д. ик. н. Наталия Голованова – Росийски технологически университет МИРЭА, Москва (Русия)
3. Проф. д-р Карлос Мануел Агра Коельо – Университет Nova, Лисабон (Португалия)
4. Доц. д-р Татяна Манастерска – Държавен университет по приложни науки „Президент Станислав Войчеховски“, Калиш (Полша)
5. Доц. д-р Лариса Доду-Гугеа – Академия за икономически изследвания, Кишинев
(Молдова)

Екип за техническо обслужване

1. Технически секретар: Емилия Станева
2. Стилов редактор: Анка Танева
3. Стилов редактор на английски: ст. преп. Елка Узунова

5250 гр. Свищов, ул. “Ем. Чакъров” 2
СА “Д. А. Ценов”, Библиотека “Стопански свят”